hlr 1000
Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Behandling påbörjas på ca 5 000. Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus.

Se till att du är förberedd på det oförberedda!

Lär dig hjärt-lungräddning.